XAO ĐỘNG NHẠC TƠ LÒNG

LL17

XAO ĐỘNG NHẠC TƠ LÒNG

????MS: LL17

????Chất liệu: Chiffon Nhật

⚛Trang trí: Đính kết họa tiết nổi 3D + thêu thủ công