TIỂU THƯ ĐÀI CÁC

LL09

TIỂU THƯ ĐÀI CÁC

????MS: LL09

????Chất liệu: Chiffon Nhật

⚛Trang trí: Đính kết họa tiết nổi 3D