KIM SA LẤP LÁNH

AC12

Kim sa lấp lánh

MS: AC12
Chất liệu: Ren sequins, chiffon
Trang trí: Đính hạt 3D nổi